10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul ediliş tarihi olan 10 Aralık tarihi, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir beyannamenin kabul edilişinin kutlandığı önemli bir gündür.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 06 Nisan 1949 yılında ülkemiz tarafından kabul edilmiştir. İnsan haklarının güvence altına alınması,geliştirilmesi ve insan hakları bilincinin yerleşmesi amacıyla 10 Aralık, İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

İnsan Hakları çerçevesinde herkes, ırk,renk,cinsiyet,dil,din,siyasal ya da başka bir görüşe sahip olma gibi bir ayırım gözetilmeksizin eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.

Günümüzde insan hakları, ülkelerin iç sorunu olmaktan çıkarılmış uluslar arası düzeyde korunmaya çalışılmaktadır. Yaşanan insan hakları ihlallerinde, uluslar arası mekanizmalar çalıştırılmakta ve yaşanan hak ihlallerinin yaptırımsız bırakılmaması için mücadeleler verilmektedir.

İnsan haklarının toplum bilincine yerleştirilmesi,kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak görülmemelidir. Tam tersine insan hakları bilincinin yerleştirilmesi, bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarının sağlanması yönüyle kamu düzeninin teminatı olarak görülmesi gerekir.

Yaşadığımız Eskişehir için yaptığımız gözlemlemelerde, Eskişehir'de pek çok insan hakları ihlallerinin yaşandığı, fakat bu hak ihlalleri konusunda yeterince duyarlı davranılmadığı, hak ihlaline uğrayanın hakkını aramadığı veya arayamadığını görüyoruz. Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak, tüm insanlara ve özellikle Eskişehir halkına yaşadığı veya yaşayacağı temel insan hakları ihlallerinde her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum.

Tüm kurum,kuruluş ve bireylere ve özellikle medyaya düşen vazife, insan hakları konusunda toplum bilincinin oluşturulması ve oluşturulan bu bilincin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak tüm bireyler arasında eşit uygulanması temennisiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyoruz.09/12/2010

Eskişehir Barosu

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı

Av.Ramazan Ural

 

1

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım