Avukat Kimliği Hk. Yargıtay Kararı

Avukat Kimliklerinin Resmi Mercilerde Kabulüne dair hukuki mücadelede İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kabul kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2010/18472 Esas 2010/21065 Karar No.lu Kararıyla da onanmıştır.

Av. Mehmet Emre GÜNAY'ın Birliğimize gönderdiği yazı ve ilgili Yargıtay Kararına ulaşmak için tıklayınız

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım