Baro Başkanımız TBB'de Arabuluculuk Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü Baro Başkanları toplantısına katıldı.

Bir çok Baro Başkanımızın sırasına göre yaptığı konuşmadan sonra Baro Başkanımız Av. Rıza ÖZTEKİN, hali hazırda Mecliste olan Arabuluculuk Yasa Tasarısının; Avukatı yargının dışına çıkartan sonuçlar doğuracak olması ve diğer bazı sakıncalar nedeni ile tümüyle geri çekilmesi konusunda görüş bildirmiş olup, çoğunluk olarak Baro Başkanları da aynı kapsamda düşünce ve yorumlarını belirtmişlerdir. Buna rağmen TBB'de çoğunluk Baro Başkanlarının görüşüne uygun bir sonuç bildirgesi çıkmamış, ileri de bu hususun kendileri tarafından değerlendirileceği konusunda görüş beyan etmelerine rağmen endişemiz Baroların çoğunluk görüşüne rağmen TBB'nin tasarının bu şekli ile geçmesini engelleme girişiminin olmayacağıdır. Bu hususta Baromuz tasarının çok acil geri çekilmesini tam tersi Avukatlara çok daha fazla yetkiler verilmesini savunmuş olup, konunun takipçisi olacaktır.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım