DÖNEM SÖZCÜSÜ OLDUĞUMUZ ESKİŞEHİR AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ ADINA BARO BAŞKANIMIZIN YGS İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

 ÖSYM BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİ

 

Bildiğiniz gibi ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı hakkında  , “…şifre…”  iddiaları ile başlayan  belirsizlik, yetkililerce  yeterli ve net açıklamalar yapılmadığı  için  1.700.000 gencimiz ve aileleri ile tüm toplum kesimleri nezdinde tam bir kaosa dönüşmüştür.

 

Bizler ,Eskişehir Akademik Odalar Birliği üyeleri olarak   şifre iddialarının  olmadığı , yetkililerce “…sehven..” şifre olabileceği   keza ,   kesin ve net bilgi sahibi olmadan en üst düzey yetkililerce  “.. yetkililerin beyanları  bizleri tatmin etti…”  şeklinde kamuoyunu  belirsizliğe yönelten açıklamaların yapılmadığı sınavlarla Üniversite’ye girebildiğimiz ve çok önemli Meslek Kuruluşlarının temsilcileri  olduğumuz için kendimizi  çok şanslı  görsek de , gelinen aşamada sınavla ilgili şüphelerin giderilmemesi nedeniyle aynı şansın  tanınmadığı  1.700.000  gencimiz ve aileleri adına  ülkemizdeki  Sınav Belirsizliği  hususunda  yaşanan gelişmelerden kaygı duyuyor ve bu kaygılarımızı da Sayın Kamuoyu ile paylaşmayı bir görev olarak görüyoruz.

 

Başta Milli Eğitim  Bakanlığı , YÖK ve ÖSYM  ne olursa olsun  şifre iddialarının olmadığı , sınav sonrası  “…sehven şifre varmış..” gibi  açıklamaların yapılmadığı sınavı ya da sınavları yapmak  ve bu konuda en ileri teknoloji dahil tüm imkanları seferber etmek zorundadır. Bu,  ilgili kurumlara başta Anayasa’mızın  “ Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevini …” düzenleyen  42.maddesi  olmak üzere diğer yasal düzenlemelerle birlikte verilen mutlak ve tartışmasız bir görevdir.

 

Anayasamızın 42/1. maddesi “ Kimse , eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz…” şeklinde emredici ve aksi tartışılamayan bir hüküm   sevketmiş olup hepinizin bildiği gibi  Üniversite dönemi  “…YÜKSEK ÖĞRETİM…”  olarak adlandırılmaktadır. İlgililer YGS ve maalesef daha bir çok sınavda  Anayasa’nın açık düzenlemesine uygun ,şüphelere ve şaibelere yol açmayan  bir sınavı yapmadıkları/yapamadıkları, belki de bir çok öğrenciyi “…Öğretim Hakkından…” yoksun bırakacakları  için sorumludurlar. Ama Ülkemiz’de maalesef sorumluluğun gereği yapılmamakta kurumlara olan güven gittikçe azalmaktadır.

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki ÖSYM Başkanının   ilk günlerde  “…şifre yok..” sonra “..sehven şifre var ..” şeklindeki açıklaması   bir kurum olarak ÖSYM’ye duyulan güveni en alt  seviyelere indirmiştir. Şifre , bilinçli olarak yani kasıtlı  yapılabilir, açık ve neticeye yönelen  irade gerektirir, sehven ise hatadır,iradi değildir,  yani sehven şifre  oluşturulması  imkansızdır.

 

Yine Sayın Cumhurbaşkanı  ve  Hükümet yetkililerinin  ÖSYM Başkanı ile ilk görüşmelerinden sonra yaptığı  açıklamalar ve sonrasındaki aksi istikametteki açıklamaları ÖSYM Başkanının kamuoyu vicdanını en üst düzeyde ve tüm toplum kesimlerinde   tatmin etmediğini , maddi gerçeği bir türlü açıklamadığını, belirsizliği kaosa dönüştürdüğünü ,  YGS  yetmezmiş gibi bir de ALES ‘de  yaşananlar da eklenince ,  ÖSYM’nin  Kurum olarak zarar görmeye devam ettiğini   göstermekte olup  gelinen bu aşamada   Eskişehir Akademik Odalar Birliği olarak Sayın ÖSYM  Başkanını Kurumsal görev anlayışı ve sorumluluğun gereği olarak   açıkça  İSTİFA ETMEYE  DAVET EDİYORUZ.

 

YGS ve ALES’le ilgili  kısmen  iptal ve kısmen yeniden sınav  yapılmasını ise açıkça Hukuka Aykırı buluyoruz. Sınav ,aynı anda ,aynı saatte , aynı sorularla tüm adayların katılımı ile olmadığı  takdirde geçerli olamaz. Bu sebeple açık hukuka aykırılıktan  dönülerek , bu tarihten sonra yeni bir YGS için zaman kalmadığından ,iptal edilirse yeni  bir YGS yapılmak zorunda kalınacağından ,  YGS’nin  kısmen ya da tamamen iptali değil   “….yapılmamış sayılmasına….”  karar verilmesi   ve  ayrıntılı bir LYS Sınavı ile sorunun çözülmesi  , ALES’in de tamamen iptali   gerektiğini düşünüyoruz.

 

Aksi takdirde   kamuoyu vicdanını rahatsız eden şifre iddiaları  nedeniyle maalesef hak ederek   sınavda çok başarılı olan öğrencilerimize dahi şüpheyle bakılacak  ve sınavda başarısız olanlar öğrenciler   başarısızlığı ister istemez şifrenin bazı öğrencilere   verilmiş olup olmayacağı    şüphesine bağlı tutacaklar ve   yıllarca bu şüpheler devam edecektir.

 

Olay Savcılığa da intikal etmiş olup bu aşamadan sonra Hukuk Devleti olmanın gereği yapılacaktır. Sayın Savcılığın bu kapsamda en kısa sürede  maddi gerçeği kamuoyu ile paylaşacağını  ve ortada suç teşkil eden bir eylem  varsa sorumlular  hakkında gerekli işlemleri   yapacağını düşünüyoruz.

 

Karşılaştığımız bu durum ,hemen herkesin ,sorunların başı olarak gördüğü YÖK sisteminden bağımsız olarak düşünülemez. Siyasi İktidarların  YÖK’e hakim olma çabaları nedeniyle  Özerk ve Bağımsız Üniversite kavramları  anlamını yitirmiş ve Üniversitelerimiz Dünya Ölçeğinde   maalesef tartışılır hale gelmiştir. Bu sebeple YÖK   de   acilen kaldırılmalıdır.

 

Sorunun çok acil çözüleceği, maddi gerçeğin  en kısa sürede açıklanacağı , eğer ortada sorumluluk gerektiren bir işlem ve eylem varsa , sorumlular hakkında acilen gereken işlemlerin  keza   Eğitim ve Öğretim Sisteminde acil ve köklü reformların yapılacağı ve artık  Şifre iddialarının ve   kamuoyu vicdanında şaibelerin oluşmayacağı   umudu ile  Kamuoyuna saygılar   sunuyoruz .

 

Eskişehir Akademik Odalar Birliği adına

Dönem Sözcüsü Eskişehir Baro Başkanı

Av.Rıza ÖZTEKİN
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım