KENT ve ÇEVRE HUKUKU KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI - 05.06.2022

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 

Çevre hakkı uluslararası düzeyde ve ilk kez Birleşmiş Milletler Örgütü’nün, 1972 yılında Stockholm’de düzenlediği Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı’nda gündeme gelmiş ve 5 Haziran tarihi “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesinde “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” güvence altına alınmış olup ayrıca her yurttaşa ve devlete çevreyi koruma ödevi de yüklenmiştir. Bu bilinçle son dönemde yapılan hukuksuz düzenlemelere karşı halk sağlığının, çiftçinin, üreticinin ve ekolojik dengenin korunması adına Eskişehir Barosu Başkanlığı olarak Danıştay nezdinde açmış bulunduğumuz iptal davalarını özenle takip ettiğimizi bildiririz.

 

 Dünyada ve ülkemizde, temiz su kaynaklarımız, verimli tarım topraklarımız ve orman varlıklarımız giderek azalmaktadır. Önümüzdeki süreçte iklim krizi daha yoğun hissedilecek ve iklim kriziyle mücadelede hemen harekete geçilmezse geri dönüşü olmayan bir noktaya varılacaktır. Bu gerçek karşısında gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için artık bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, sanayi, enerji, ulaşım, tarım ve kentleşme politikalarının bir bütün olarak ele alınması ve harekete geçilmesi gerekmektedir.

 

Çevre sorunları ve iklim krizi siyaset üstü bir mücadele olup, başta bilim insanları olmak üzere, siyasetçilerin, yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun tüm dinamik kesimlerinin bir an önce uyum içerisinde birlikte harekete geçmesi ve kendi yetki alanları içerisinde somut adımlar atmaya başlaması gerekmektedir. Doğayı hiçe sayan politikalardan vazgeçilmeli, geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmadan, gelecek nesillere, çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için çevre sorunlarının çözümünde ivedi ve etkili adımlar atılmalıdır. Bizler yarınlar için birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyor, doğayı ve yaşamı savunan herkese geç olmadan birlikte mücadele çağrısında bulunuyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 05.06.2022

ESKİŞEHİR BAROSU

 

KENT VE ÇEVRE HUKUKU KOMİSYONU

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım