TBB DUYURU NO:2010/70 (Genel Sağlık Sigortası)

 
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2010/70

Kronik hastalık nedeniyle sürekli ilaç kullanımı, takip ve tedavisi zorunlu olan ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren Avukat Stajyerlerinin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla, isteğe bağlı GSS (Genel Sağlık Sigortası) primleri T.B.B. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu sebeple, staj yapmak için başvuran Avukat Stajyeri adaylarına sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sürekli takip ve tedavi gerektiren sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığının sorularak, sağlık sorunları bulunan Avukat Stajyeri adaylarının iletişim bilgileri ile birlikte T.B.B. SYDF birimine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım