BÜYÜK SAVUNMA MİTİNGİ - 27 NİSAN 2024 ANKARA

Sayın meslektaşlarımız, yurttaşların hak arama özgürlüğünün ve adalete erişim hakkının teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar ve Eskişehir Barosu olarak, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 13:00'te Ankara'da; "Avukat İçin de Adalet" demek; mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak; şiddete ve angaryaya karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği Büyük Savunma Mitingine katılacağız. Tüm meslektaşlarımızı mitinge katılmaya çağırıyoruz. Mitinge kesin surette katılabileceklerin organizasyonunu (otobüs, kumanya hazırlığı) sağlayabilmek için aşağıda bulunan formu doldurmaları gerekmektedir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım