"Sağlık Hakkı Sorunlar - Sorumlular" konulu konferans yapıldı.

Eskişehir Barosu Hasta ve Sağlık Çalışanları Hakkı komisyonunun düzenlediği konferansa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği A.B.D. Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat CİVANER ve Türk Tabipler Birliği Avukatı Av. Ziynet ÖZÇELİK'in konuşmacı olarak katılmıştır. 

Konferansın açılışında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Baro Başkanımız Av. Rıza ÖZTEKİN ve Eskişehir Barosu Hasta ve Sağlık Çalışanları Hakkı komisyon Başkanı Av. Emine Cevahir ÇALIKUŞU YAZICI açılış konuşmalarını yaptıktan sonra değerli konuşmacılar sunumlarını yapmışlardır.

Eskişehir Tabip Odası temsilcisi ve İlimizdeki sağlık kuruluşlarından katılan temsilciler ile bir çok hekim ve sağlık görevlisi konferansa ilgi göstermiş olup, yaklaşık üç saat süren konferans sonrası konuşmacılardan Doç.Dr. Murat CİVANER'e teşekkür plaketini Eskişehir Cumhuriyet Başsavıcısı Ekrem AYDINER, Av. Ziynet ÖZÇELİK'e teşekkür plaketini de Baro Başkanımız Av. Rıza ÖZTEKİN takdim etmişlerdir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım