Adli Yardım Bürosu

1-ADLİ YARDIM BÜROSU BAŞKANI Av. Ebru ÇETİNKAYA GENÇ

2-SORUMLU AVUKAT : Av. Esra KARA ŞENTÜRK

3-SORUMLU YARD. : Turan Berk BACAK

4-FAALİYETE GEÇİŞ TARİHİ ve YERİ

01.01.2002 - Eskişehir Adalet Sarayı Z-27 no'lu oda.

1136 Sayili Avukatlik yasasinin 176-181. Maddeleri uyarinca, Adli mercilerde kendisini Avukatla temsil ettirmek isteyip de maddi yönden imkani olmayan gerçek kisilere, Avukat tayin ile görevlendirmektir.

5-HUKUKI DAYANAK

1136 Sayili Avukatlik yasasinin 176 ve devami maddeleri

6-BASVURU KOSULLARI

Adli Yardim Müessesesinden faydalanmak isteyen kisilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir. Telefonla veya sözlü olarak başvuru kabul edilmemektedir,

A- Adli Yardım talebinde bulunan kişiden ilk aşamada nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devletten nüfus kayıt örneği ve e-devletten ikametgah belgesi istenir ve Adli Yardım Başvuru Formunu doldurmasından sonra, büroda görevli Avukatlar tarafından adli yardım talep sahibinin, açacağı veya aleyhine açılmış bulunan dava ile ilgili bilgi alınır. Bunu müteakip kendisinden şu belge ve bilgiler istenir.

·         Vergi sicil kaydı ile kayıtlı aracının olup olmadığı hususunda ilgili vergi dairelerinden yazı1ı bilgi,

·         Emlak kaydının olup olmadığı hususunda ilgili belediyelerden alınma sicil ve bilgi kaydı.

·         Gayrimenkulunun olup olmadığı hususunda ilgili e-devletten yazılı bilgi.

·         SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile kişinin ilgisi olup olmadığı veya bu kurumlardan gelirinin olup olmadığı hususunda SGK İl Müdürlüğünden yazılı bilgi

·         İcra alacağının olup olmadığı hususunda e-devletten yazılı bilgi.

B- Bahsi geçen bilgi ve belgeler toplanmasını müteakip büroda görevli bulunan Avukatlar tarafından değerlendirme yapılıp, Adli Yardımın yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilir ve bu karar Adli Yardım talebinde bulunana telefon yahut yazılı olarak bildirilir. Talebin reddine karar verilmişse talebi red edilenin Baro Başkanına bu karara karşı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde itiraz hakkı vardır. Baro Başkanının itirazla ilgili değerlendirmesi ve kararı kesindir.

C- Adli Yardım talebi kabul edilen kişiye büro tarafından alınan görev puanlarına göre oluşturulan görevlendirme listesinde sırası gelen Avukat sistem tarafından otomatik görevlendirilir ve kişi bu Avukata gönderilir.

7- Adli Yardım talebinde bulunan, talebinin kabul edilip kendisine Avukat tayin edilmesi halinde yasa ve yönetmelik gereği düzenlenen taahhütnameyi imzalamaktadır. Adli yardım talep eden kişi, başvuru sırasında ve taahhütname içeriğinde yanlış bilgi verdiği takdirde hukuki ve cezai sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir.

8- ADLİ YARDIM BÜROSUNUN GELİRLERİ

a- Türkiye Barolar Birliğinden gönderilen Adli Yardım ödeneği

b- Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden yapılan yardımlar

c- Yapılan her türlü bağışlar.

d- Adli Yardımla görevlendirilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti sonuçlandırmayan Avukatlardan geri alınan ücretler.

e- Müracaatta taahhütname imzalayan ilgiliden taahhütname gereği alınan paralar.

f- Adil Yardımla görevlendirilen Avukatın aldığı vekalet ücretinin %10'u

g- Dava sonunda, kendisine Adli Yardım yapılan kişi lehine ilamda belirlenen avukat ücretinden başka yararlandığı kısmın %5'i

9- Adli Yardım hizmetinde görev almak isteyen Avukatların Adli Yardım Bürosuna yazılı müracaat etmeleri sonrası görevlendirme listesine kayıtları derhal yapılmaktadır. 18.10.2022 tarihi itibariyle 901 kayıtlı avukat bulunmaktadır.

10- Kendisine görev verilen Avukata, büronun kasasındaki mevcut para durumu da dikkate alınarak davayı açtığını veya davaya ilişkin işlem yaptığını belgelediğinde AAÜT'de belirlenen ücret ödenmektedir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım