Gençlik Meclisi Hakkımızda

Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi
12.10.2008 tarihinde Eskişehir Barosu Genel Kurulu’nda Gençlik Meclisinin kurulması hakkında karar alınmış ve kabul edilen yönerge ile Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi ilk seçimli olağan genel kurul toplantısını 29.06.2009 tarihinde yaparak Eskişehir Barosu’nun bir organı olarak faaliyete geçmiştir.

Eskişehir Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve otuz yaşını aşmamış avukatlar ile avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Eskişehir Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridirler.

Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi Yönergesine göre Gençlik Meclisi, Genel Kurul, İdare Heyeti ve İzleme Heyeti organlarından oluşmaktadır. Gençlik Meclisi’nin görevlerini ise; Gençlik Meclisinin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi, Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin sorunlarının saptanması, yaşanan sıkıntıların aşılması yönünde üretilen çözümlerin derlenmesi ve bu önerilerin Baro Yönetimine iletilmesi amacıyla Baro Yönetim Kurulu toplantılarına Gençlik Meclisi temsilcisi gönderilmesinin sağlanması, sosyal ve kültürel faaliyetlerle meslektaşlar arasındaki dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması olarak sayabiliriz.

Doğal üyelerinin mevcut mesleki sorunlarının tespiti ve çözümü, meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, mensubu olduğumuz Eskişehir Barosu yönetiminde doğal üyelerin temsilinin sağlanması amacıyla Eskişehir Barosu bünyesinde oluşturduğumuz Gençlik Meclisi, ülkemiz baroları içerisinde yaşama geçirilmiş ilk ve tek meclis olma ayrıcalığını taşımaktadır. Eski ile yeninin, idealler ile deneyimin buluştuğu etkin, katılımcı bir baronun gerçekleştirilmesinde Gençlik Meclisi önemli bir deneyim olma özelliğine sahiptir.

Demokratik, laik bir hukuk devletinin koruyuculuğunda ve bağımsız yargı ideali ile bir araya geldiğimiz “Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi”nin çalışmaları siz genç meslektaşlarımızın katılımı ile büyüyecektir.

Meclisimizin kurulduğu günden beri Eskişehir Barosu’nu daha güçlü bir meslek örgütü yapma hedefinin heyecanını birlikte yaşamak için siz değerli meslektaşlarımızın aktif katılımlarınızı beklemekteyiz.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım