Baromuza Avukat Nakli İçin Gerekli Evraklar

NAKİL İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)    Baro Başkanlığı’na hitaben dilekçe 

2)    İkametgâh İlmühaberi  (Muhtardan)

3)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  - 2 Nüsha

4)    Nüfus Kayıt örneği

5)    Cübbeli fotoğraf (Biyometrik fotoğraf) -2 adet

5)   4.500.00-TL.     Giriş  (BARO HİZMET BİNASI MUHASEBE ODASINA YA DA BAROMUZ BANKA HESABINA ÖDEME YAPILIP MAKBUZLA BERABER BARO KALEMİNE MÜRACAAT )

 

ESKİŞEHİR BARO BAŞKANLIĞI

TR50 0003 2000 0000 0027 7486 84

 

Örnek

ESKİŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

……………………… Barosu’nun ………………… Sicil numarasına kayıtlı avukatıyım. Bundan sonraki mesleki faaliyetimi Baronuz mensubu olarak devam ettirmek istiyorum. Nakil İşlemlerimin yapılarak Baronuz Levhasına kaydımın yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

…./…../2020.                            

TBB Sicil: ………..                            

Avukat ………………………..                            

 

EV A D R E S         :………………………………………….

……….. /Eskişehir                                                                       

 

Cep Tel    :

E-mail      : 

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım